Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje En bør ta hensyn til hardhendt behandling av godset, og særlig det tropisk...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner 11. mars 2011 ble det vedtatt forskrift om sanksjoner mot Libya, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) og EUs rådsbeslutning 2011/137/FUSP. Det er...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Kwacha = 100 Tambala Valutakode MWK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. Landrisiko  Ri...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Forsendelser via Durban i Sør-Afrika og med jernbane til Malawi er relativt mye brukt. Ellers går importen gjerne via Nacala (vei- og jernbaneforbindelse) i Mozambique el...

   01.06.2012

  • Adresser


   Malawis representasjon i Norge: Malawi har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of the Republic of Malawi 36 John Street Holborn London WC1N 2AT Telefon:  +44 20 7421 6010 Tel...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes nasjonalt i Mali. Ta kontakt med importør for ytterligere informasjon. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emball...

   01.06.2012