Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Turistundersøkelsen - Kulturturistene 2016


   Innovasjon Norge gjennomfører Turistundersøkelsen, som er en undersøkelse blant turister som besøker Norge. I denne rapporten har vi tatt ut hva som kjennetegner de som har deltatt på kulturaktivitete...

   20.10.2017

  • Overnattingsstatistikk for august 2016


   Den fantastiske sommersesongen avsluttes med knallgode overnattingstall for august. Tall fra SSB viser at det var 4,6 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. Det er en økning på ni p...

   07.10.2016

  • Hvem skal søke og hvem får tilskudd?


   Det er leverandørbedriften som skal søke om støtte på vegne av hele prosjektet. Dette omfatter også samarbeidsavtalen mellom partene hvor også pilotkundens innsats og rolle i prosjektet er beskrevet. ...

   28.07.2016

  • Kontrakt mellom partene


   For å kunne søke, og motta støtte fra Innovasjon Norge, har vi rett til innsyn i avtalen/kontrakten mellom partene for å sikre at intensjonene i forsknings- og utviklingssamarbeidet er ivaretatt. Se v...

   17.08.2016

  • Hva må søknaden inneholde?


   Sammen med søknaden er det krav om dokumentasjon på samarbeidsforholdet mellom leverandørbedriften og pilotkunden i form av en Innovasjonskontrakt. Dersom denne ikke er ferdigstilt på søknadstidspunkt...

   17.08.2016

  • Takk for interessen


   Vi har mottatt dine detaljer og en automatisk bekreftelse på dette blir sendt til din epost innen kort tid.

   19.06.2013

  • Innsats nr. 2 2012: Ut i verden


   Gjør regjeringen nok for å møte global konkurranse, eller risikerer norske bedrifter å tape i nye vekstmarkeder? I årets andre nummer av Innsats tar vi opp tema internasjonalisering.

   15.10.2013