Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Produktkrav


   En rekke varer må oppfylde standarder før varen kan selges på det canadiske markedet. Reglene administreres av The Standards Council of Canada.  Elektriske og elektroniske maskiner og apparater, visse...

   17.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Faktura er krevd for tolldeklarering dersom vareverdien er lavere enn 2500 CAD. For vareforsendelser med en verdi over 2500 CAD, er en Canadien Customs Invoice krevd. Canada Customs Invoice ka...

   17.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Faktura må skrives ut i monst to eksemplarer med orginal signatur. Det er ingen spesiell formular som forlanges, men bør skrives på engelsk eller spansk.  Fakturaerklæring Hvis fakturaen inneh...

   17.01.2018

  • Innsats nr. 2 2012: Ut i verden


   Gjør regjeringen nok for å møte global konkurranse, eller risikerer norske bedrifter å tape i nye vekstmarkeder? I årets andre nummer av Innsats tar vi opp tema internasjonalisering.

   15.10.2013

  • Slik gjør du business i Danmark


   Danskene er kjent for å være “kremmere” og “handelsfolk”, og det er krevende å gjøre forretninger I Danmark. Beskjedenhet, punktlighet og likhet er sentrale aspekter ved den danske levemåten.

   13.02.2013

  • Offentlige anbud: Sats i hele Norden


   Selger du til offentlig sektor i Norge? Med stor sannsynlighet er samme produkt også relevant i Danmark, Finland og Sverige. Vi hjelper deg med å finne nye kunder i naboland.

   05.03.2012