Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet farmasøytiske produkter og...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Rettsystemet er basert på en blanding av angloamerikansk rett, tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoter...

   01.06.2012

  • EU/Sør-Afrika avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 311/1999 (side 298 - 400). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sør Afrika Varer som har opprinnelse i EU eller Sør Afrika i tråd med opprinnelsesreglene i avtal...

   01.06.2012

  • EU/Tunisia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 260/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Tunisia Varer som har opprinnelse i EU eller Tunisia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprin...

   01.06.2012

  • EFTA/Libanon avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Libanon trådte i kraft 1. januar. Avtalen er asymmetrisk, dvs at tollen trappes ned til 0 i løpet av en 12 års periode. EFTA landene innrømmer full tollfrihet ...

   01.06.2012

  • EFTA/Mexico avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Mexico trådte i kraft 1. juli 2001. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Mexico oppnår tollfri innførsel til EFTA ...

   01.06.2012

  • EFTA/Sør-Korea avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Sør-Korea trådte i kraft 01.09.2006. Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri eller redusert...

   01.06.2012

  • EFTA/Tyrkia avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Trykia trådte i kraft 15. april 1992. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. EFTA landene ...

   01.06.2012

  • EFTA/Ukraina avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Ukraina oppnår tollfri innførsel til EFTA...

   01.06.2012

  • Betalingsforsinkelser - foreldelsesfrister


   Opphøret av retten til fordringer eller til å reise sak om retten til fordringene kalles foreldelsesfrist eller preskripsjonstid. Dersom fordringshaver eller kreditor unnlater å gjøre slike krav gjeld...

   01.06.2012