Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • IKT


   Fransk offentlig og privat næringsliv letter etter gode IKT-løsninger og behovet er stort. Hvis du har teknologi eller tjenester, det være seg til offentlig sektor, luftfart, bilindustri, energi og sm...

   04.12.2017

  • Agricultural food: Study tours to Italy


   Are you planning a study tour to Italy in order to learn from the Italian agri-food excellences? We can assist you in arranging an inspiring program with visits and meetings with the most relevant pla...

   05.12.2017

  • Produktkrav


   Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Standarder Aserbajdsjan er fullt med...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Rapportering til Nationalbanken for transaksjoner over DKK 100.000. Danmark er knyttet til ERM (Exchange Rate Mechanism), ytterligere informasjon er tilgjengel...

   18.01.2018