Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Utførselsrestriksjoner - USA-krav


   USA har atskillig flere restriksjoner på salg av produkter til enkeltland enn Norge. For mange norske eksportører får dette ingen praktisk betydning. Men for norske eksportører som: - selger varer ell...

   07.03.2017

  • Inspeksjonsselskaper


   SGS NORGE A.S Hovedkontor: SGS Norge A.S. Nordic House Litas 18 5954 Lindås Norway Telefon: +47 56 16 81 00 Telefaks: +47 85 02 82 14 Kontor: SGS Norge A.S. Elveveien 130 3271  Larvik Norway Telefon: ...

   01.06.2012

  • Korrupsjonsindeks


   Denne indeksen rangerer land på en skala fra 0 (høy grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon). Til orientering ligger EØS-landene og de fleste etablerte industriland over 50 på denne skalaen. Spe...

   01.06.2012

  • Farlig gods - fagmyndigheter


   Følgende norske fagmyndigheter har ansvaret for de aktuelle regelverkene: Sjøtransport: IMO (International Maritime Organisation) er et FN-organ som utarbeidet IMDG-bestemmelsene (International Mariti...

   01.06.2012

  • Betalingsforsinkelser - foreldelsesfrister


   Opphøret av retten til fordringer eller til å reise sak om retten til fordringene kalles foreldelsesfrist eller preskripsjonstid. Dersom fordringshaver eller kreditor unnlater å gjøre slike krav gjeld...

   01.06.2012

  • Faktureringsvaluta


   Noen norske eksportører gjør sine oppgjør i norske kroner (NOK). Likevel brukes ofte andre oppgjørsvalutaer i internasjonal handel. Derfor må norske eksportører ofte finne seg i å få betalt i en annen...

   01.06.2012

  • Valutakalkulator


   Både ved anbud, under kontraktsforhandlinger og ved betaling er det svært viktig å ha en realistisk oppfatning om hvordan kursforholdet er mellom norske kroner, kjøperlandets valuta eller aktuell oppg...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Eksportdokumentene utgjør en viktig og nødvendig del ved ethvert internasjonalt salg. De vanligste eksportdokumentene er handelsfakturaen, pakklisten, utførselsdeklarasjonen og fraktdokumentet. Andre ...

   01.06.2012

  • Produktkontrollsertifikater


   Generelt kreves det at en rekke produkter er i samsvar med både nasjonale og internasjonale standarder. For å dokumentere at produktene overholder de aktuelle reglene som gjelder, må det i mange tilfe...

   07.08.2012

  • Frihandelsområder


   I de siste årene har det skjedd en radikal liberalisering av verdenshandelen og en åpning av markeder både for varer og tjenester. Helt nye regimer er etablert på globalt nivå innen rammene av WTO. De...

   01.06.2012