Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Spill ut i verden


   Åtte norske spillselskap er plukket ut til å delta i Spill ut i verden programmet. 10 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Innovasjon Norge er øremerket programmet som skal bidra til økt ekspor...

   21.03.2018

  • Litteratur ut i verden


   For å bidra til utvikling i litteraturbransjen og styrke bransjens internasjonale konkurransekraft, tilbyr vi nå norske litterære agenter å delta i et helt nytt eksportprogram. Denne utlysningen gjeld...

   21.03.2018

  • SKOG22


   SKOG22 skal utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. En målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU- in...

   19.05.2016

  • Januar 2017


   Høyere pris og volum for olje- og gasseksporten i januar.

   16.02.2017

  • April 2017


   Som mars i fjor ble april i år påvirket av påske. Sammenlignet med samme måned året før var det derfor i mars i år sterk økning, mens det var nedgang nå i april.

   19.05.2017

  • Tjenesteeksporten i 1. kvartal 2017 og året 2016


   Eksporten av tjenester som tok seg markert opp i 4. kvartal, falt tilbake i 1. kvartal i år. Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke finansielle tjenester....

   21.06.2017

  • Juli 2017


   Stor eksport for gruppen «maskiner og utstyr tilknyttet kraftproduksjon» bidro til eksportøkning i feriemåneden juli. Dette omfatter trolig leveranse i forbindelse med utbygging av vindmølleparker.

   18.08.2017