Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Vekstsatsingen: Godt tilpasset brukerne


   Høsten 2016 gjennomførte Oxford Research en evaluering av Vekstsatsingen, for å måle effekten av prosjektene opp mot målene som er satt for ordningen. Evalueringen viser at Vekstsatsingen er viktig på...

   09.02.2017

  • Verden trenger skogprodukter


   De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer. Gjennom en fersk markedsan...

   15.10.2014

  • Gjennomføringsevne


   Gründerteamet må overbevise om at de klarer å gjennomføre prosjektet. Innovasjon Norge forventer at prosjektets deltagere har kunnskap om forretningsutvikling, og viser evne til å ta og gjennomføre vi...

   27.03.2017

  • GET Global Entrepreneurship Training in Boston


   Are you ready to take your high potential startup to the next level? Global Entrepreneurship Training (GET) enables entrepreneurs to become successful business leaders. Apply now to attend GET at Babs...

   28.05.2014

  • Global Entrepreneurship


   Are you an entrepreneur with international ambitions? Innovation Norway offers learning and networking opportunities in hubs around the globe as well as bringing international experts to locations in ...

   19.05.2016