Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Hvis fak...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist  Generelt 20 år. Rettslig oppfølging Brusselkonvensjonen angående ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Djibouti representasjon i Norge: Djibouti har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Brussel: Ambassade de Djibouti, Djiboutis ambassade Ave. F.D. Roosevelt 204 B-1050 Brussel Telefon: +32 23 4...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - egyptisk havn er 15-20 dager. Relativt høye transitt- og håndteringsavgifter i Alexandria sammenliknet med andre Middelhavs-havner. Su...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Krav om at en rekke forbruksvarer må sendes direkte fra opprinnelseslandet til Egypt. Sjekk med importør hvilke varer som omfattes av kravet. Transportforsikring Forsikrings...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ekvatorial-Guineas representasjon i Norge: Ingen representasjon i Norge. Ingen kjent sideakkreditering. Norges representasjon i Ekvatorial-Guniea: Norge har ingen representasjon i Ekvatorial-Guniea. N...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Nei   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Foren...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er forbudt å, direkte eller indirekte, selge, levere eller overføre våpen eller tilknyttet materiell av enhver art til Elfenbenskysten. Forbudet omf...

   01.06.2012

  • Adresser


   Elfenbenskystens representasjon i Norge: Elfenbenskysten har ingen representasjon i Norge, men ambassade i København: Embassy of the Republic of Côte d'Ivoire Gersonvej 8 DK-2900 Hellerup Telefon: +45...

   01.06.2012