Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportseminar - Stavanger


   15.05.2018

   09.00-12.30

   Måltidets Hus - IPARK

   Hva må du tenke på når du skal eksportere dine produkter? God kunnskap om toll og avgifter, leveringsbetingelser, eksportrisiko og frihandelsavtaler, kan spare bedriften for både tid og penger i ekspo...

  • Ung bonde? Her er våre tilbud til deg


   Skal du overta eller har du overtatt en gård de siste årene? Er du under 35 år? Vi har to ordninger som kan hjelpe deg med investering og veien videre. 

   18.06.2015

  • Landbrukslån


   For tradisjonelt landbruk gis lån til investering i driftsbygninger, kjøp av landbrukseiendom og investering i bolig på gårdsbruk. Vi gir ikke lån til kjøp av løsøre eller buskap. Vi gir også lån til ...

   04.01.2012

  • Utlysning av midler til forprosjekter


   Innovasjon Norge søker nye fremtidsrettede prosjekter hvor satellittbasert data utnyttes som del av løsningen. Utlysningen er åpen for alle bransjer og sektorer. Dersom søknaden skal komme i betraktni...

   15.05.2017

  • Who should attend?


   We are looking for executives from companies with following characteristics: Proven (or promising) international market potential Plans for (or in process of) global growth/scale Potential for high gr...

   26.11.2013

  • Akseleratorer


   Akseleratorprogrammene skal hjelpe med oppskalering og global vekst av selskaper. 

   22.06.2016

  • DNB: Starte bedrift


   DNBs eget team Oppstartslos gir deg gode tips, og hjelp på veien mot egen bedrift.

   22.06.2016