Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Juni 2015


   Norsk fastlandseksport var i verdi 17,1 prosent høyere enn i juni 2014. For de seks første månedene samlet er det en økning på 6,2 prosent. Ser vi på varegruppene, økte eksporten av kjemiske produkter...

   22.07.2015

  • September 2014


   Sammenlignet med september i fjor, økte samlet vareeksport med 7,7 prosent. Hittil i år er det nedgang i eksportverdien på 0,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Vareimporten økte med 5,0 ...

   24.10.2014

  • Juni 2014


   Sammenlignet med juni i fjor, falt samlet vareeksport med 14,3 prosent. I første halvår i år er det en økning på 2,0 prosent. Vareimporten økte med 7,4 prosent i juni, og så langt i 2014 har vareimpor...

   18.07.2014

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må ha en "Import Card". Egypt har innført et Risikomanagementsystem hvor alle importerte varer kontrolleres ulikt i forhold til beskaffenhet, opprinnelsesland og mo...

   16.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Alle originale handelsdokumenter som følger vareforsendelsen må via kjøper/importørs handelsbank i Egypt. Dette er for tiden en del av prosedyren for å få gjennomført transaksjoner med utlandet.

   19.01.2018

  • Fakta


   The Federal Democratic Republic of Ethiopia   Landkode: ET Landrisiko: Risikogruppe 7. Tendens: Stabil Hovedstad: Addis Ababa Korrupsjonsindeks (CPI): 33 (2015). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT +3 time...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. Utenlandsk valuta er kun tilgjengelig gjennom 'National Bank of Ethiopia'. Letter of Credit må benyttes som betalingsinstrume...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Spesielle produktkrav gjelder for kirurgiskutstyr, industrielle kjemikalier, mat og farmasøytiske produkter. Standarder Iran er fullt medlem av ISO. For enkelte industriprodukter og næringsmidler må d...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller persisk. Fakturaerklæring Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren: "...

   19.01.2018