Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Faktura 1. Handelsfaktura Handelsfaktura utstedes i en original og minst fire kopier på portugisisk (eventuelt på engelsk eller spansk). Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for de...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Les mer om importrestriksjoner her. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Forhåndsinspeksjon av varer Det er foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Les mer om produktkrav her. Der er spesielle krav til visse produkter, blant annet medisinske og farmasøytiske produkter.  Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kraven...

   01.06.2012

  • Tollnomenklatur


   Customs Co-operation Council (CCC) eller Tollsamarbeidsrådet ble opprettet ved en internasjonal konvensjon av 15. desember 1950. Rådets oppgaver var og er blant annet å administrere og fortolke to and...

   01.06.2012

  • Utførselstillatelser - varer


   Under finner du en stikkordsmessig oversikt for varer hvor det vanligvis kreves ekstra utførselstillatelse, uavhengig av mottaker: Vi snakker her særlig om: Varetype: Eventuell utførselstillatelse gis...

   01.06.2012

  • Trekanthandel


   Norske bedrifter møter utfordringer når man handler med varer mellom to EU-land. Handel mellom to EU-land Problemer kan oppstå når en norsk bedrift kjøper en vare i et EU-land og selger og leverer den...

   11.06.2015

  • PSI - Hva kontrolleres?


   Pris Prisundersøkelser består bland annet i å undersøke om det faktureres til normal markedspris. Her benyttes Brussels Definition of Value (BDV). Ved eventuell underfakturering vil prisen bli justert...

   01.06.2012

  • PSI - Regler for utfylling


   Ved presentasjon av dokumenter under en remburs kan det være et krav at ”adhesive security label” er klebet på baksiden av en kopi av handelsfakturaen (noen ganger originalen). Inspeksjonsselskapet ka...

   01.06.2012

  • ATA-Carnet


   ATA Carnet kan brukes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges, repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer a...

   01.06.2012