Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Hva er størrelsen på tilskuddet?


   Størrelsen på tilskudd vurderes fra sak til sak, avhengig av hva som er nødvendig for å realisere prosjektene i riktig omfang og tid. Vi spør derfor om støtten vil være utløsende for prosjektet. Med d...

   17.08.2016

  • FAQ – Utlysning av midler til forprosjekter


   1. Generelt om satellitter Spm 1 Spm 1.2 Spm 1.3   2. Jordobservasjon Spm 2.1 Spm 2.2 Spm 2.3 Spm 2.4 Spm 2.5 Spm 2.6 Spm 2.7 Spm 2.8 Spm 2.9 Spm 2.10   3. Satellittnavigasjon Spm 3.1 Spm 3.2 Spm 3.3 ...

   11.07.2017

  • EU-rådgivning


   Vi hjelper deg med å finne markedsmuligheter, teknologier, prosjekter og partnere i utlandet. Våre rådgivere fra Innovasjon Norge står klare til å hjelpe din bedrift – helt gratis.

   16.10.2014