Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Matfaglig kompetanse


   Vi ønsker å hjelpe små matbedrifter med å skape større verdier.

   12.12.2013

  • Sogn og Fjordane


   Søknadsfrist Innovasjon Norge Sogn og Fjordane opnar for innsending av søknader 15. september 2017. Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk Omlegging frå båsdrift til lausdrift for mjølkeku....

   11.11.2016

  • Hedmark og Oppland


   Søknadsfrist Tradisjonelt landbruk: 1. februar og 1. september Bygdenæring: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Produksjonene er prioritert på f...

   11.11.2016

  • AidEx 2017


   15.11.2017-16.11.2017

   12.00

   Brüssel

   Norwegian pavilion at AidEx 2017

  • Agder-fylkene


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling. Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Etablering og oppgradering av driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold som melkeproduksj...

   11.11.2016

  • Agder


   Main intro her

   06.03.2017

  • Hedmark


   Main intro her

   06.03.2017