Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Egypt


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Ghana


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Senegal


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Sierra Leone


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Zimbabwe


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • EFTA/Mexico avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Mexico trådte i kraft 1. juli 2001. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Mexico oppnår tollfri innførsel til EFTA ...

   01.06.2012

  • EFTA/Sør-Korea avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Sør-Korea trådte i kraft 01.09.2006. Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri eller redusert...

   01.06.2012

  • EFTA/Tyrkia avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Trykia trådte i kraft 15. april 1992. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. EFTA landene ...

   01.06.2012

  • EFTA/Ukraina avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Ukraina oppnår tollfri innførsel til EFTA...

   01.06.2012

  • ACS


   ACS ble etablert i 1994 da 25 medlemsland og 11 assosierte medlemmer signerte en regional samarbeidsavtale i Cartagena, Columbia for å fremme økonomisk integrasjon og skape en handelsblokk. Medlemslan...

   01.06.2012