Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Storbritannia


   Storbritannia er ett av verdens største utreisemarkeder. Vi kjenner britenes reisemønster og preferanser, og kan effektivt markedsføre ditt produkt i øyriket. Med sine 260 ukentlige flygninger og dire...

   26.06.2013

  • Sverige


   Våre nærmeste naboer søker i stadig større grad etter aktiviteter og opplevelser i ferien. I tillegg er de svært opptatt av miljø og mat. Svenskenes interesse for Norge er stigende og opplevelsene som...

   26.06.2013

  • Tyskland


   En fremdeles svakere krone kombinert med den tyske drømmen om Norden og Norge, utgjør en god kombinasjon. Når rammebetingelsene er riktige realiserer enda flere tyskere drømmen om norgesferie. Vi invi...

   24.06.2013

  • USA


   De siste to årene har vært svært gode for norske reiselivsbedrifter som investerer i USA. Norge og norske reiselivsprodukter er blitt mer synlig i markedet, og våre tiltak når fram og konverteres til ...

   26.06.2013

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingsområder skal utarbeide en  utviklingsanalyse tidlig i strategi- og forankringsfasen.

   22.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   Kompetanseprogrammet gjennomføres over 5 dager fordelt på tre samlinger i tre påfølgende måneder. 1. SAMLING (2 dager) Hva skjer i din bransje; handel, service, hotell, restaurant, turisme, etc. Strat...

   20.09.2016

  • Hva koster det?


   Kostnader til ekstern konsulent vil variere med konsulentens timepris og estimert tidsforbruk i prosjektperioden. Tidsrammen for forstudiefasen er på inntil tre måneder; mens forprosjektfasen gjennomf...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingskommuner skal gjennomføre en programstatusvurdering i oktober/november hvert år av gjennomføringsfasen. Programstatusvurderingen skal hjelpe omstillingsorganisasjonen til å se og gjøre...

   20.09.2016