Søk

 • Alle kategorier (7632)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (172)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (219)
  • Nord-Trøndelag


   Sentralbord Telefon: 74 13 54 00 E-post: nordtrondelag@innovasjonnorge.no Vigdis Tuseth Arbeidsområder: IFU/OFU, SkatteFUNN Telefon: 988 58 662 E-post: vigdis.tuseth@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Forprosjekt Innovasjonskontrakter


   Med forprosjekt mener vi det som må gjøres av avklaringer i forkant av et hovedprosjekt. Det forventes i hovedsak at bedriftene finansierer denne forfasen selv, og det er kun anledning til å søke om f...

   05.03.2018

  • Fast Track to Innovation


   "Fast Track to Innovation» (FTI) er en finansieringsordning under Horisont 2020 som støtter innovative bedrifter og organisasjoner for at gode ideer skal nå markedet. FTI retter seg mot relativt modne...

   24.05.2017

  • Hva legger vi vekt på i søknadsprosessen?


   Hensikten med en innovasjonskontrakt er å bidra til å utvikle og styrke forretningsområder der Norge har gode forutsetninger for å lykkes internasjonalt. Samarbeidet skal føre til bedre nettverk og mi...

   28.07.2016

  • Hva er størrelsen på tilskuddet?


   Størrelsen på tilskudd vurderes fra sak til sak, avhengig av hva som er nødvendig for å realisere prosjektene i riktig omfang og tid. Vi spør derfor om støtten vil være utløsende for prosjektet. Med d...

   17.08.2016

  • FAQ – Utlysning av midler til forprosjekter


   1. Generelt om satellitter Spm 1 Spm 1.2 Spm 1.3   2. Jordobservasjon Spm 2.1 Spm 2.2 Spm 2.3 Spm 2.4 Spm 2.5 Spm 2.6 Spm 2.7 Spm 2.8 Spm 2.9 Spm 2.10   3. Satellittnavigasjon Spm 3.1 Spm 3.2 Spm 3.3 ...

   11.07.2017