Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • ACS


   ACS ble etablert i 1994 da 25 medlemsland og 11 assosierte medlemmer signerte en regional samarbeidsavtale i Cartagena, Columbia for å fremme økonomisk integrasjon og skape en handelsblokk. Medlemslan...

   01.06.2012

  • EAC


   East African Community, EAC, består av landene Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi og Rwanda. EAC er en tollunion hvor varer fra medlemslandene kan importeres tollfritt.

   01.06.2012

  • ECOWAS


   ECOWAS ble opprettet i 1975 og trådte i kraft november 1976. Målet med ECOWAS er å opprette en tollunion medlemslandene imellom, en felles tolltariff, avskaffing av toll og kvantitive restriksjoner in...

   01.06.2012

  • SAARC


   SAARC ble opprettet for å fremme sosialt, økonomisk og handelssamarbeid i regionen. Medlemsland Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldivene, Nepal, Pakistan og Sri Lanka. Målsetning og oppbyggin...

   01.06.2012

  • Varemerke


   Et varemerke er "et hvert symbol som kan presenteres grafisk og som gjør at det er mulig å skille et selskaps vare eller tjeneste fra andre selskaper". Dette er et selskaps måte å være synlig i marked...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Tsjekkia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking For varer som skal transitteres gjennom Tyrkia må emballasjen merkes "IN TRANSIT". Dersom forsendelsen ikke er merk...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012