Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer (en original og fire kopier) på portugisisk og engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen kjente restriksjoner. Følg importørens/forsikringsselskapets anbefalinger. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Må tåle fuktig...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Nei Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle bedrifter som driver kommersiell virksomhet i Kamerun, må være registrert i et handelsregister hos Finansdepartementet og hos skattemyndighetene. Aktøren mottar d...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Kravene gjelder blant annet enkelte matvarer. Standa...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Importrestriksjoner er stort sett knyttet til varer som omhandles under regelverket for beskyttede dyrearter...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett, tradisjonell stammelovgivning og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler...

   01.06.2012