Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Jernbanetransport via Russland, Kasakhstan med videre vil ofte være en aktuell transportvei. Lange transporttider og betydelige transittgebyrer må påregnes. Innland med ...

   01.06.2012

  • 1. Eksport og innenlandssalg - ikke det samme


   Selv om det kan lyde selvsagt, er det viktig å ta inn over seg at eksport og innenlandsalg ikke er det samme. Varesalg over grenser medfører at: risikofaktorene er flere risikofaktorer også kjent fra ...

   11.09.2013

  • Salgskontrakten


   Salgskontrakten er et viktig instrument for å presisere og regulere forholdet eksportør-importør, ikke minst når det gjelder betaling. Hva som er en "god kontrakt" avhenger av så vel kjøper, varetype,...

   07.05.2013

  • 2. Bruk av veksel ved eksport


   Veksel er et betalingsdokument med lange historiske røtter og brukes ofte i forbindelse med dokumentinkasso (kapittel 3) og remburs (kapittel 4). Da kunnskapen om veksler i dag hos mange er mangelfull...

   15.07.2013

  • 3. Dokumentinkasso


   Hva er dokumentinkasso? Dokumentinkasso er en betalingsform hvor kjøpers bank utleverer dokumenter til kjøper mot betaling eller aksept av veksel etter oppdrag fra selger. Betalingsformen har mange li...

   15.07.2013

  • Betalingsforsinkelser - foreldelsesfrister


   Opphøret av retten til fordringer eller til å reise sak om retten til fordringene kalles foreldelsesfrist eller preskripsjonstid. Dersom fordringshaver eller kreditor unnlater å gjøre slike krav gjeld...

   01.06.2012

  • Faktureringsvaluta


   Noen norske eksportører gjør sine oppgjør i norske kroner (NOK). Likevel brukes ofte andre oppgjørsvalutaer i internasjonal handel. Derfor må norske eksportører ofte finne seg i å få betalt i en annen...

   01.06.2012