Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Angloamerikansk rett


   Teknisk sett bygger angloamerikansk rett (common law) -rettssystemer på “common law”-prinsipper og metoder slik disse forekommer i engelsk rett, selv om det finnes mange avskygninger som skyldes kultu...

   01.06.2012

  • Tekniske krav og dokumentasjon


   Når du CE-merker et produkt må du utarbeide teknisk dokumentasjon og en samsvarserklæring. Hvert enkelt direktiv angir hvilken teknisk dokumentasjon som må utarbeides og oppbevares av produsenten for ...

   10.06.2015

  • Slik går du frem


   Her finner du en trinnvis sjekkliste for CE-merking. 1. Finn ut hvilket direktiv som omhandler ditt produkt Ikke alle produkter skal CE-merkes. CE-direktivene ligger gratis tilgjengelig på nettet. For...

   10.06.2015

  • Opprinnelsesreglene - fremstillingsreglene


   Opprinnelsesreglene angir kriterier for hvordan en vare må produseres for at den skal få status som frihandelsvare. Reglene regulerer om det er tillatt å benytte råvarer/innsatsmaterialer fra tredjela...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - drawback


   Drawback/tollrestitusjon er tilbakebetaling av toll som er betalt for importerte materialer som er benyttet i produksjonen av en vare som eksporteres. I de fleste frihandelsavtaler er det forbud mot b...

   01.06.2012

  • Utførselsrestriksjoner - USA-krav


   USA har atskillig flere restriksjoner på salg av produkter til enkeltland enn Norge. For mange norske eksportører får dette ingen praktisk betydning. Men for norske eksportører som: - selger varer ell...

   01.06.2012

  • Utførselsrestriksjoner - USA-krav


   USA har atskillig flere restriksjoner på salg av produkter til enkeltland enn Norge. For mange norske eksportører får dette ingen praktisk betydning. Men for norske eksportører som: - selger varer ell...

   07.03.2017

  • Inspeksjonsselskaper


   SGS NORGE A.S Hovedkontor: SGS Norge A.S. Nordic House Litas 18 5954 Lindås Norway Telefon: +47 56 16 81 00 Telefaks: +47 85 02 82 14 Kontor: SGS Norge A.S. Elveveien 130 3271  Larvik Norway Telefon: ...

   01.06.2012

  • Korrupsjonsindeks


   Denne indeksen rangerer land på en skala fra 0 (høy grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon). Til orientering ligger EØS-landene og de fleste etablerte industriland over 50 på denne skalaen. Spe...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen kjente bestemmelser. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Bør være solid og kunne tåle hardhendt behandling. Må ta hensyn til det...

   01.06.2012