Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Transportkrav


   Les mer om transportkrav her. Transportforsikring Forsikring bør tegnes med et selskap som er lisensiert til å operere i Argentina. Transportmerking Alle kolli merkes på minst to sammenstøtende sider ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Rettsystemet er basert på nederlandsk og tyskromersk rett med noe innflytelse av det angloamerikanske rettssystemet. Leveringsbetingelser Vi anbe...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav . Standarder Landet er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforst...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk eller tysk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Hvis fakturaen i...

   01.06.2012

  • Adresser


   Slovenias representasjon i Norge: Slovenia har ingen representasjon i Norge. Slovenias ambassade i Danmark har imidlertid sideakkreditering til Norge: Embassy of the Republic of Slovenia Amaliegade 6 ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012