Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Juridisk system Basert på engelsk, angloamerikansk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leve...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i det nasjonale forsikringsselskapet (SARC - Société d'Assurances et de Reassurances du Congo). Dette innebærer at leverans...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Syria. Transportmerking TIR Carnet kan benyttes. Emballasje Syria har tiltrådt den internasjonale konvensjonen ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Jernbanetransport via Russland, Kasakhstan med videre vil ofte være en aktuell transportvei. Lange transporttider og betydelige transittgebyrer må påregnes. Innland med ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer, bør være på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for det...

   01.06.2012

  • Faktura - undertegning, stempling og erklæringer


   Enkelte land har særkrav om både erklæringer og undertegning på fakturaen. Undertegning Undertegning på fakturaen på vegne av firmaet må gjøres av en person som har fullmakt (prokura) til å forplikte ...

   01.06.2012

  • ISO - Fullt medlemskap


   Dette gjelder nasjonale standardiseringsorganer som deltar fullt ut i arbeidet med og avstemninger om bruk og revisjon av internasjonale standarder. I Norge har for eksempel Norges Standardiseringsfor...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Panamas representasjon i Norge: Panama har ingen representasjon i Norge, men ambassaden i Stockholm er sideakkreditert Norge: Embassy of the Republic of Panama Östermalmsgatan 59, P.O.Box 55547, SE-11...

   01.06.2012