Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Disse varet...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Juridisk system Basert på engelsk, angloamerikansk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leve...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Eventuelle krav vil være spesifisert i hver enkelt kontrakt. Standarder Nord-Korea er fullt med...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter Ingen informasjon om merverdiavgift tilgjengelig. Momsrefusjon på tjenester ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Oman (hovedhavn) rundt 30 dager. Relativt velutbygget veinett. Jernbane under utbygging. Tollflyplasser Muscat og Salalah. Importhavne...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Pakistan Standards and Quality Control Authority er sentralt organ mht. produktkrav og standarder. Pakistan har en liste på totalt 78 produkter som må oppfylle pakistanske sta...

   01.06.2012

  • 04.04.2014 Japan


   Normalsatsen på merverdiavgiften økte 01.04.2014 fra 5% til 8 % i Japan.

   04.04.2014