Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Kwacha = 100 Tambala Valutakode MWK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. Landrisiko  Ri...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Forsendelser via Durban i Sør-Afrika og med jernbane til Malawi er relativt mye brukt. Ellers går importen gjerne via Nacala (vei- og jernbaneforbindelse) i Mozambique el...

   01.06.2012

  • Adresser


   Malawis representasjon i Norge: Malawi har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of the Republic of Malawi 36 John Street Holborn London WC1N 2AT Telefon:  +44 20 7421 6010 Tel...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes nasjonalt i Mali. Ta kontakt med importør for ytterligere informasjon. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emball...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Dette gjelder blant annet:  - Mineralvann: Spesielle bestemmelser med hensyn til oppbevaring - Medisiner og far...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut på fransk i minst fire eksemplarer. Hvis aktuelt angis innførselslise...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Nouakchott er 15-20 dager. Dog relativt store tidsvariasjoner og forholdsvis sjeldne anløp i forhold til andre hovedhavner. Under 20 %...

   01.06.2012