Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Den japanske "Food Sanitation Law" inneholder en positivliste over tillatte tilsetnings- og fargestoffer. Alle ingredienser og fargestoffer som ikke er nevnt på positivlisten ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav for en rekke varer og det rådes å følge spesifikasjoner fra importør. Farmasøytiske produkter og medisiner må være registrert hos "Supreme Board of Drugs...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter Tollsatsene varierer fra: 5% -70 % (per 2016)  I tillegg til eventuelt toll ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Jemen, hvilket innebærer at de fleste leveranser skjer på FOB- eller CFR- vilkår. Transportmerking Alle kolli m...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Følg alminnelig skipningspraksis med merking av mottakers navn og adresse samt lossehavn. Kolliene nummeres fortløp...

   01.06.2012

  • Farlig gods - fagmyndigheter


   Følgende norske fagmyndigheter har ansvaret for de aktuelle regelverkene: Sjøtransport: IMO (International Maritime Organisation) er et FN-organ som utarbeidet IMDG-bestemmelsene (International Mariti...

   01.06.2012

  • TIR-Carnet


   TIR-Carnetet (Transport-International Routier) er et formular som blir anvendt ved forenklet transitteringsprosedyre for lastebilforsendelser i grenseoverskridende trafikk. TIR-Carnetet gjelder for la...

   01.06.2012

  • Flyfrakt


   Flytransport En virksomhet som gjennom produksjon, montering eller pakking gjør frakt identifiserbar som flyfrakt, har anledning til å oppnå status som kjent avsender. Fra og med 29. april 2013 må avs...

   01.06.2012

  • Sjøfrakt


   Sjøfrakt til og fra Norge Gjennom internettportalen Shortsea Promotion Centre finner du en rekke opplysninger om sjøfraktruter fra norske havner til og fra Europa. Sjøtransport er i en rekke tilfelle ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Algerie er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet el...

   01.06.2012