Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • EU/Peru avtalen


   Avtalen er publisert i EUT L 354/2012. Aktuelle opprinnelsesregler Se side 2075, her. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Peru Varer som har opprinnelse i EU eller Peru i tråd med opprinnelsesre...

   07.03.2013

  • EU/Sør-Afrika avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 311/1999 (side 298 - 400). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sør Afrika Varer som har opprinnelse i EU eller Sør Afrika i tråd med opprinnelsesreglene i avtal...

   01.06.2012

  • EU/Tunisia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 260/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Tunisia Varer som har opprinnelse i EU eller Tunisia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprin...

   01.06.2012

  • EFTA/Libanon avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Libanon trådte i kraft 1. januar. Avtalen er asymmetrisk, dvs at tollen trappes ned til 0 i løpet av en 12 års periode. EFTA landene innrømmer full tollfrihet ...

   01.06.2012

  • ISO - Fullt medlemskap


   Dette gjelder nasjonale standardiseringsorganer som deltar fullt ut i arbeidet med og avstemninger om bruk og revisjon av internasjonale standarder. I Norge har for eksempel Norges Standardiseringsfor...

   01.06.2012

  • ISO - Abonnentmedlemskap


   Abonnementsmedlemskap er først og fremst en ordning rettet mot små og fattige land. Organer med abonnementsmedlemskap har liknende status som korrespondentmedlemmer, med unntak av medlemskontingenten ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Laos' representasjon i Norge: Laos har ingen representasjon i Norge. Ambassaden i Sverige er sideakkreditert Norge: Embassy of the Lao People's Democratic Republic Badstrandsvägen 11 Box 35006 S-100 2...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For enkelte varegrupper er det spesielle produktkrav. Dette gjelder bl.a. kjemiske og farmasøytiske produkter, tekniske oljer, alkoholdige drikker, medisiner, elektriske og el...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Me...

   01.06.2012