Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • EU/Peru avtalen


   Avtalen er publisert i EUT L 354/2012. Aktuelle opprinnelsesregler Se side 2075, her. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Peru Varer som har opprinnelse i EU eller Peru i tråd med opprinnelsesre...

   07.03.2013

  • EU/Sør-Afrika avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 311/1999 (side 298 - 400). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sør Afrika Varer som har opprinnelse i EU eller Sør Afrika i tråd med opprinnelsesreglene i avtal...

   01.06.2012

  • EU/Tunisia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 260/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Tunisia Varer som har opprinnelse i EU eller Tunisia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprin...

   01.06.2012

  • Betalingsforsinkelser - foreldelsesfrister


   Opphøret av retten til fordringer eller til å reise sak om retten til fordringene kalles foreldelsesfrist eller preskripsjonstid. Dersom fordringshaver eller kreditor unnlater å gjøre slike krav gjeld...

   01.06.2012

  • Faktureringsvaluta


   Noen norske eksportører gjør sine oppgjør i norske kroner (NOK). Likevel brukes ofte andre oppgjørsvalutaer i internasjonal handel. Derfor må norske eksportører ofte finne seg i å få betalt i en annen...

   01.06.2012

  • Valutakalkulator


   Både ved anbud, under kontraktsforhandlinger og ved betaling er det svært viktig å ha en realistisk oppfatning om hvordan kursforholdet er mellom norske kroner, kjøperlandets valuta eller aktuell oppg...

   01.06.2012

  • Hvor eksporterer vi?


   Europa troner som Norges desidert viktigste eksportmarked og handelspartner  vi eksporterer ekstra mye til blant annet markeder som Sverige, Tyskland, Storbritania og Nederland

   05.08.2016

  • Hva eksporter vi?


   Norsk eksport er en råvarebasert nasjon, og har gjennom flere år hatt høye priser på olje og gass. Ser vi bort fra Olje, gass og skip er Norge verdens nest største fiskeeksportør. Fastlandseksporten b...

   23.06.2016

  • Vekst, produksjon, etterspørsel og valutautvikling


   Bioøkonomien, ren energi, havrommet, helse og velferd, kreativ næring og reiseliv, og smarte samfunn er områder Innovasjon Norge har identifisert som mulighetsområder der norsk næringsliv kan ha eller...

   22.06.2016

  • Eksportdokumenter


   Eksportdokumentene utgjør en viktig og nødvendig del ved ethvert internasjonalt salg. De vanligste eksportdokumentene er handelsfakturaen, pakklisten, utførselsdeklarasjonen og fraktdokumentet. Andre ...

   01.06.2012