Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Adresser


   Ukrainas representasjon i Norge: Ukrainas ambassade Arbins gate 4 0253 Oslo Telefon: 22 83 55 60 Telefax: 22 83 55 57 E-post: embassy@ukremb.no / emb_no@mfa.gov.ua Hjemmeside Norges representasjon i U...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring tegnes som regel hos det statlige ungarske forsikringsselskapet. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har til...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ungarns representasjon i Norge: Embassy of Hungary Sophus Lies gate 3 0244 Oslo Telefon: 22 54 76 40 Telefax: 22 44 76 93 E-post: mission.osl@mfa.gov.hu Hjemmeside Norges representasjon i Ungarn: Roya...

   01.06.2012

  • 2. Bruk av veksel ved eksport


   Veksel er et betalingsdokument med lange historiske røtter og brukes ofte i forbindelse med dokumentinkasso (kapittel 3) og remburs (kapittel 4). Da kunnskapen om veksler i dag hos mange er mangelfull...

   15.07.2013

  • 3. Dokumentinkasso


   Hva er dokumentinkasso? Dokumentinkasso er en betalingsform hvor kjøpers bank utleverer dokumenter til kjøper mot betaling eller aksept av veksel etter oppdrag fra selger. Betalingsformen har mange li...

   15.07.2013

  • Dokumentinkasso - begrensninger


   Sett fra eksportørens synsvinkel har dokumentinkasso del begrensninger. Disse begrensningene viser seg særlig i forhold til remburs: Når kjøper ikke vil betale (Documents Against Payment) eller vil ik...

   01.06.2012

  • Fordeler med dokumentinkasso


   Fordelene med dokumentinkasso er, stikkordsmessig: Kjøper får ikke tilgang til varene uten betaling eller aksept av veksel Spesielt ved sjøtransporter og omsettelige sjøfraktdokumenter - adressert til...

   01.06.2012