Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Medlem i Samveldet av uavhengige Stater, SUS, det vil si de tidligere Sovjet-republikkene unntatt de baltiske land. ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør/søker World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle statlige og private bedrifter som er godkjent av myndighetene kan importere. Innførselslisens kreves for enkelte produkter, herunder stålprodukter og farmasøytisk...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet farmasøytiske produkter og...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Rettsystemet er basert på en blanding av angloamerikansk rett, tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoter...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Nei Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgr...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter, særlig forbruksvarer. Disse er ofte omfattende. For næringsmidler og drikkevarer, legemidler og farmasøytiske produkter gjelder egne...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kroatia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 55 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016