Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre signerte originaler på engelsk, russisk eller georgisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se f...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst en original og en kopi på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. På kopien påføres "Copie...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 kongolesisk franc Valutakode CDF Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Det kreves Déclaration Préalable à l’Importation for alle utenlandstrans...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn i Kongo er 30-35 dager. Kun en liten del av veinettet er asfaltert (2,794 km av totalt 153,497 km). I regntiden kan det være...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presis...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i det nasjonale forsikringsselskapet (SARC - Société d'Assurances et de Reassurances du Congo). Dette innebærer at leverans...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og sedvanerett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten her. Juridisk system Zimbabwes juridiske system er en blanding mellom angloamerikansk rett, tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bru...

   01.06.2012