Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Kuwait


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 4.2 Handelsfaktura/Proformafaktura


   Formålet med dokumentet: En registrering av handelstransaksjonen mellom selger – kjøper og en anmodning om å betale for de varene som omfattes av fakturaen. Underlag for tollbehandlingen i eksport- og...

   16.07.2013

  • 5.5 TIR-Carnet


   Formålet med dokumentet: Forenklet transitteringsprosedyre for lastebilforsendelser i grenseoverskridende trafikk. Supplerer transittering ved bruk av enhetsdokumentet. Gjelder formelt for land som er...

   16.07.2013

  • Oman


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 6.1 Innledning


   I mange land kreves det at det fremlegges et opprinnelsesbevis ved tollbehandlingen på innførselstidspunktet. Bakgrunnen for dette er ofte at tollsatsene kan variere, avhengig av produktenes opprinnel...

   16.07.2013

  • Saudi-Arabia


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 6.2 Certificate of Origin - Generelt opprinnelsesbevis


   Formålet med dokumentet: Bevis for varens opprinnelse ved tollbehandling i importlandet. Kan generelt brukes der importøren/ importlandets myndighet krever bevis på opprinnelse, men hvor det ikke fore...

   16.07.2013

  • Singapore


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 6.6 Varesertifikat EUR-MED


   Formålet med dokumentet: Dokumentasjon på at varene er produsert i tråd med opprinnelsesreglene i den frihandelsavtalen som styrer eksporten. Gyldig varesertifikat EUR-MED berettiger importøren (kunde...

   16.07.2013

  • 6.9 Opprinnelsesbevis - nasjonale


   Formålet med dokumentet: Bevis for opprinnelse ved tollbehandling i vedkommende land. Eksempelet på motstående side er hentet fra Sør-Afrika. Standardisering: Nasjonale maler. De fleste er likevel til...

   17.07.2013