Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Nei Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle bedrifter som driver kommersiell virksomhet i Kamerun, må være registrert i et handelsregister hos Finansdepartementet og hos skattemyndighetene. Aktøren mottar d...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Oman (hovedhavn) rundt 30 dager. Relativt velutbygget veinett. Jernbane under utbygging. Tollflyplasser Muscat og Salalah. Importhavne...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Kravene gjelder blant annet enkelte matvarer. Standa...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Pakistan Standards and Quality Control Authority er sentralt organ mht. produktkrav og standarder. Pakistan har en liste på totalt 78 produkter som må oppfylle pakistanske sta...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-hovedhavn i Papua Ny-Guinea rundt 45-50 dager. Omlastinger må normalt påregnes. Gods transporteres sjøveien for videre distribusjon der dett...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle hardhendt behandling. Høy, strå og brukte sekker og...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012