Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • 6.2 Certificate of Origin - Generelt opprinnelsesbevis


   Formålet med dokumentet: Bevis for varens opprinnelse ved tollbehandling i importlandet. Kan generelt brukes der importøren/ importlandets myndighet krever bevis på opprinnelse, men hvor det ikke fore...

   16.07.2013

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med innflytelse fra sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av ti...

   01.06.2012

  • 6.6 Varesertifikat EUR-MED


   Formålet med dokumentet: Dokumentasjon på at varene er produsert i tråd med opprinnelsesreglene i den frihandelsavtalen som styrer eksporten. Gyldig varesertifikat EUR-MED berettiger importøren (kunde...

   16.07.2013

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • 6.9 Opprinnelsesbevis - nasjonale


   Formålet med dokumentet: Bevis for opprinnelse ved tollbehandling i vedkommende land. Eksempelet på motstående side er hentet fra Sør-Afrika. Standardisering: Nasjonale maler. De fleste er likevel til...

   17.07.2013

  • Tollforhold


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det f...

   01.06.2012

  • 8.3 Internasjonalt veifraktbrev - CMR


   Formålet med dokumentet: En internasjonalt godkjent fraktkontrakt mellom eksportøren og fraktføreren. Brukes ved internasjonal biltransport. Fraktbrevet skal omfatte varen eller varene som faktisk bli...

   17.07.2013

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget, men noe nedslitt vei-og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Tsjekkia, blant annet via den direkte containerlinjen Rotterdam - Praha,...

   01.06.2012

  • 2.1 Hva er en frihandelsavtale?


   En frihandelsavtale er en avtale mellom to eller flere land eller områder der hovedhensikten er å skape bedre rammebetingelser for handel mellom partene. I en frihandelsavtale ønsker avtalepartene å f...

   17.07.2013

  • 3.3 Når skal de ulike avtalene brukes?


   Det er viktig å huske at de ulike handelsavtalene Norge har inngått, kan ha ulike regler. Du skal alltid benytte reglene i den frihandelsavtalen som gjelder mot det landet du skal eksportere til. Hvis...

   17.07.2013