Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Utstedes i minimum to orginaler og to kopier. Formularet "Commercial Invoice for the Caribbean Common Market", basert på FN's Inv...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Kingston er 15-20 dager. Relativt omfattende veinett, der ca. 70% er asfaltert. I dag transporteres fortrinnsvis kun bauxitt på jernba...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring skal i prinsippet tegnes i Mexico, noe som gjør at mange leveranser blir gjort på FOB eller CFR vilkår. Transportmerking Ingen spesie...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i Nicaragua. Transportmerking Hver kolli skal utstyres med mottakers (merke) navn og adresse og et løpende nummer. Merking ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Gibraltar hører forfatningsmessig inn under Storbritannia. De fleste varesorter kan importeres uten restriksjoner. Noen få varesorter er forbudt innført. Forhåndsinspe...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Nei World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner: Nei OECD: Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cent. Valutakode EUR. Vanlig faktureringsvaluta  NOK eller EUR. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  Risiko...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring Hellas er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Hellas, og at felles regelverk knyttet til tollprose...

   01.06.2012