Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Belize følger engelsk lov og dermed angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura I utgangspunktet kreves ikke spesielt format av fakturaen, men man kan oppleve at "Commercial Invoice for the Caribbean Common Ma...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje En bør ta spesielle hensyn til det tropiske klimaet, røff varebehandling i...

   01.06.2012

  • Adresser


   Belizisk representasjon i Norge: Belize har ingen representasjon i Norge, kontakt den Britiske ambassaden i Oslo: Den Britiske Ambassade Thomas Heftyes gate 8, 0244 Oslo Telefon: 23 13 27 00 Telefaks:...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Import av varer kan kun foretas av bedrifter som er registrert hos tollmyndighetene. De fleste varer kan innføres uten innførselselsrestriksjoner. Import av farmasøyti...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på spansk og fransk lovgiving som har sine røtter i den tyskromerske retten.   Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Brasil er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Les mer om transportforhold her. Transittid containerskip Oslo-brasiliansk hovedhavn er 20-25 dager. Hamburg har tradisjonelt vært en viktig "avsenderhavn" for forsendelser til Brasil. Brasil har rund...

   01.06.2012