Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Danmark er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 90 (2016). Tendens: Negativ.

   04.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist Normalt 3 år. Rettslig oppfølging Estland har tiltrådt New York ko...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Se merking av varer. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISP...

   01.06.2012

  • Produktkrav i EU


   Generelt om produktkrav. Medlemmene av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet til helse, ...

   14.08.2015

  • Eksportdokumenter i EU


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   14.08.2015

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 89 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget kanal-, vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Helsinki, Jyväskylä, Kemi, Kokkola, Kuopio, Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku og...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Juridisk system Basert på engelsk, angloamerikansk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leve...

   01.06.2012