Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Hongkong dollar = 100 cents  Valutakode HKD Vanlig faktureringsvaluta USD, HKD eller NOK. Vekslingskursen på Hong Kong dollar er koblet til kursen på USD. Se Norges B...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder  EFTA statene og Singapore har en frihandelsavtale. Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt no...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring "The Maritime & Port Authority" i Singapore krever at alle konvensjonelle fartøy på mer enn 500 bruttoregistertonn må være registrert hos en P&I klubb el...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. NB! Registreringsplikt ved eksport av sjømat til Sør Korea. Alle som skal eksportere animalske produkter til Sør Kor...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på elementer fra angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Leveringsbetingels...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på en kompleks blanding angloamerikansk rett, tyskromersk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010,...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Sri Lanka er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - syrisk hovedhavn er 15-20 dager. Jernbaneforbindelse med Tyrkia og innad i landet mellom de største byene. Syria har det nest lengste ...

   01.06.2012