Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Angloamerikansk rett


   Teknisk sett bygger angloamerikansk rett (common law) -rettssystemer på “common law”-prinsipper og metoder slik disse forekommer i engelsk rett, selv om det finnes mange avskygninger som skyldes kultu...

   01.06.2012

  • Malta


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Tekniske krav og dokumentasjon


   Når du CE-merker et produkt må du utarbeide teknisk dokumentasjon og en samsvarserklæring. Hvert enkelt direktiv angir hvilken teknisk dokumentasjon som må utarbeides og oppbevares av produsenten for ...

   10.06.2015

  • Spania


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Slik går du frem


   Her finner du en trinnvis sjekkliste for CE-merking. 1. Finn ut hvilket direktiv som omhandler ditt produkt Ikke alle produkter skal CE-merkes. CE-direktivene ligger gratis tilgjengelig på nettet. For...

   10.06.2015

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på spansk og fransk lovgiving som har sine røtter i den tyskromerske retten.   Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, ...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesreglene - fremstillingsreglene


   Opprinnelsesreglene angir kriterier for hvordan en vare må produseres for at den skal få status som frihandelsvare. Reglene regulerer om det er tillatt å benytte råvarer/innsatsmaterialer fra tredjela...

   01.06.2012

  • 1. Eksport og innenlandssalg - ikke det samme


   Selv om det kan lyde selvsagt, er det viktig å ta inn over seg at eksport og innenlandsalg ikke er det samme. Varesalg over grenser medfører at: risikofaktorene er flere risikofaktorer også kjent fra ...

   11.09.2013

  • Betalingsforsinkelser - foreldelsesfrister


   Opphøret av retten til fordringer eller til å reise sak om retten til fordringene kalles foreldelsesfrist eller preskripsjonstid. Dersom fordringshaver eller kreditor unnlater å gjøre slike krav gjeld...

   01.06.2012

  • Faktureringsvaluta


   Noen norske eksportører gjør sine oppgjør i norske kroner (NOK). Likevel brukes ofte andre oppgjørsvalutaer i internasjonal handel. Derfor må norske eksportører ofte finne seg i å få betalt i en annen...

   01.06.2012