Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Storbritannia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Storbritannia, og at felles regelverk knytte...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer: Matvarer og visse forbruksvarer som kan inneholde sunnhetskadelige stoffer Farmasøytiske produkter, m...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med innflytelse fra sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av ti...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det f...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget, men noe nedslitt vei-og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Tsjekkia, blant annet via den direkte containerlinjen Rotterdam - Praha,...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og a...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Dominikansk Peso = 100 Centavos. Valutakode DOP. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Utenlandsk valuta blir nøye kontrollert av sentralbanke...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfakturaen utstedes i en orginal og tre kopier på spansk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må undertegnes a...

   01.06.2012