Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 salvadoriansk colon = 100 centavos Valutakode SVC Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen kjente valutarestriksjoner. Landrisiko  Risikogr...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Varer som er underlagt spesielle bestemmelse er blan...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales.Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på spansk eller engel...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Kollimerkingen bør være utført med sjablong og i overensstemmelse med de angivelige betegnelsene i handelsfakturaen...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumenter og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i 1 orginal og to kopier på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert o...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres fritt. Innførselslisens er kun påkrevd for noen få varesorter som vin, sprit, tobakksvarer og sigarettpapir. Noen varesorter er det ulovli...

   01.06.2012

  • Adresser


   Panamas representasjon i Norge: Panama har ingen representasjon i Norge, men ambassaden i Stockholm er sideakkreditert Norge: Embassy of the Republic of Panama Östermalmsgatan 59, P.O.Box 55547, SE-11...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på argentinsk, spansk, fransk og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012