Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. En rekke varer er underlagt fastlagte standarder som må være oppfylt før varene kan selges på det canadiske markedet. Reglene administreres av: The Standards Council of Canada...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro. Valutakode  EUR. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Tra...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen bestemmelser. I henhold til vanlig fraktpraksis skal godset merkes med varemottakers navn og adresse (shipping...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanenettet er tilknyttet "European Railway". Jernbanen går til Bar og går gjennom byene; Podgorica, Kolasin, Mojkovac, Bijelo Polje. Tollflyplasser Podgorica og Tivia...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Adresser


   Panamas representasjon i Norge: Panama har ingen representasjon i Norge, men ambassaden i Stockholm er sideakkreditert Norge: Embassy of the Republic of Panama Östermalmsgatan 59, P.O.Box 55547, SE-11...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012