Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid containerskip Oslo-Bissau er 20-25 dager. Fergetransport er en mulighet langs kysten. Av innenlandsk veinett er mindre enn 20% asfaltert. Til dels vanskelig f...

   01.06.2012

  • Adresser


   Guinea-Bissau representasjon i Norge: Guinea-Bissau har ingen representasjon i Norge, men nærmeste ambassade er i Brussel: Embassy of the Republic of Guinea-Bissau, Avenue Franklin Roosevelt 70 B-1050...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett med noe innflytelse av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med kl...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Douala er ca. 25 dager. Nesten all innførsel skjer sjøveien. Relativt sett best veinett i syd og mellom de store byene. Mer enn 80% av...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte varer. Innførselslisenser er gyldig i 3 måneder og utstedes av handelskamrene. Eksportøren bør be om en kopi av innførselslisensen ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Rettsystemet er tatt utgangspunkt i portugisisk, tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presiserin...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Kapp Verde er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt m...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst en original og fire kopier på portugisisk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. S...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-hovedhavn Kapp Verdi er 15-20 dager. Fergeruter mellom øyene. Brukbart veinett. Tollflyplasser Praia og Sao Vicente. Importhavner Porto Gran...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i Kapp Verde Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Ingen spesielle bestemmelser, men bør være solid og ...

   01.06.2012