Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Korrupsjonsindeks


   Denne indeksen rangerer land på en skala fra 0 (høy grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon). Til orientering ligger EØS-landene og de fleste etablerte industriland over 50 på denne skalaen. Spe...

   01.06.2012

  • Farlig gods - fagmyndigheter


   Følgende norske fagmyndigheter har ansvaret for de aktuelle regelverkene: Sjøtransport: IMO (International Maritime Organisation) er et FN-organ som utarbeidet IMDG-bestemmelsene (International Mariti...

   01.06.2012

  • TIR-Carnet


   TIR-Carnetet (Transport-International Routier) er et formular som blir anvendt ved forenklet transitteringsprosedyre for lastebilforsendelser i grenseoverskridende trafikk. TIR-Carnetet gjelder for la...

   01.06.2012

  • Flyfrakt


   Flytransport En virksomhet som gjennom produksjon, montering eller pakking gjør frakt identifiserbar som flyfrakt, har anledning til å oppnå status som kjent avsender. Fra og med 29. april 2013 må avs...

   01.06.2012

  • Sjøfrakt


   Sjøfrakt til og fra Norge Gjennom internettportalen Shortsea Promotion Centre finner du en rekke opplysninger om sjøfraktruter fra norske havner til og fra Europa. Sjøtransport er i en rekke tilfelle ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Algerie er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet el...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Rettsystemet er basert på portugisisk tyskromersk rett og sedvanerett. I den senere tid er systemet modifisert f...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er vikt...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Brasil er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012