Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo- Montevideo er 25-30 dager Prinsipielt skal all varetransport via sjøveien fraktes med skip som seiler under uruguaysk flagg. Unntak må godk...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Emballasje Uruguay har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under...

   01.06.2012

  • Adresser


   Uruguays representasjon i Norge: Uruguay har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of the Oriental Republic of Uruguay Kommendörsgatan 35 P.O. Box 10 114 S-100 55 Stockholm ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. US Department of Homeland Security håndhever handelsprosedyrer ved innførsel til USA. De fleste varer kan innføres fritt, så lenge de oppfyller de krav og standarder s...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Følgende adresseopplysninger skal alltid inkluderes ved forsendelser til USA: - Postnummer - Delstatskode - Eventuelt provinskode Se også...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittider med containerskip: Oslo- USAs østkyst: ca. 14 dager Oslo- Houston, Texas: 20-25 dager Oslo- USAs vestkyst: 20-25 dager Vær oppmerksom på vektrestriksjoner ve...

   01.06.2012

  • ISO - Fullt medlemskap


   Dette gjelder nasjonale standardiseringsorganer som deltar fullt ut i arbeidet med og avstemninger om bruk og revisjon av internasjonale standarder. I Norge har for eksempel Norges Standardiseringsfor...

   01.06.2012

  • ISO - Abonnentmedlemskap


   Abonnementsmedlemskap er først og fremst en ordning rettet mot små og fattige land. Organer med abonnementsmedlemskap har liknende status som korrespondentmedlemmer, med unntak av medlemskontingenten ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer krever forhåndsinnspeksjon ( Pre-Shipment Inspection). Alle varer med FOB-verdi over 2 000 000 XOF krever forhåndsinnspeksjon, uavhenging om delparti e...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Fra og med mars 2013 gjelder nye krav om sertifisering av nesten alle varer til Nigeria. SGS og Intertek kan utføre slike sertifiseringer innfor rammene for Standards Organisa...

   01.06.2012