Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Adresser


   Ecuadors representasjon i Norge: Equador har ingen representasjon i Norge, Ecuador har imidlertid ambassade i Stockholm: Ecuadors Ambassade Västra Trädgårdsgatan 11 A, 1. floor SE-111 53 Stockholm   T...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system I hovedsak basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Må normalt tegnes i Bulgaria. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Det anbefales å bestemme dette i salgskontrakten for å unngå erstatningsansv...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 3, OECD. Tendens: Positiv Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 41 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i Nicaragua. Transportmerking Hver kolli skal utstyres med mottakers (merke) navn og adresse og et løpende nummer. Merking ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Bulgarias ambassade i Oslo: Republikken Bulgarias Ambassade Tidemands gate 11 0244 Oslo Telefon: 22 55 40 40 Telefaks: 22 55 40 24 E-post: bulgemb@online.no Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i So...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på argentinsk, spansk, fransk og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leve...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012