Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter i EU


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   14.08.2015

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 89 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato o...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget kanal-, vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Helsinki, Jyväskylä, Kemi, Kokkola, Kuopio, Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku og...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Trinidad og Tobago er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Spesielle merkingsbestemmelser gjelder blant annet for visse m...

   01.06.2012

  • Adresser


   Finlands representasjon i Norge: Finlands Ambassade Thomas Heftyes Gate 1 0244 Oslo Telefon: 22 12 49 00 Telefax: 22 12 49 49 E-post: sanomat.osl@formin.fi Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i Hel...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Trinidad og Tobago har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandlin...

   01.06.2012

  • Adresser


   Frankrikes representasjon i Norge: Embassy of the French Republic Drammensveien 69 0244 Oslo Telefon: 23 28 46 00 Telefax: 23 28 46 70 E-post: ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr Hjemmeside Innovasjon ...

   01.06.2012