Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Kan være nødvendig i sammenheng med søkand om importtillatelse.Utstedes på engelsk i minst 1 orginal og 2 kopier, eller e...

   01.06.2012

  • Adresser


   Sudansk representasjon i Norge: Embassy of the Republic of the Sudan Holtegaten 28 0355 Oslo Telefon:  21 39 63 60 Telefaks: 22 69 83 44 E-post: sudanembassy@sudanoslo.no Hjemmeside Norsk representasj...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Lilangeli = 100 Cents Valutakode SZL Valutarestriksjoner Utførsel av valuta må godkjennes av Central Bank of Swaziland.  Landrisiko  Risikogruppe 6, OECD. Tendens: Sta...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og SACU trådte i kraft 01.05.2008. Avtalen mellom partene innebærer at industr...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakt...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen kjente bestemmelser. Transportmerking I Dar-es-Salaam brukes et fargekodesystem. Kolliene skal merkes med et kors (helst ikke armer på mindre enn 3...

   01.06.2012

  • Adresser


   Indias representasjon i Norge: Den Indiske Ambassade Niels Juels gate 30 0244 Oslo Telefon: 24 11 59 24/25 / 22 44 50 51 / 22 55 83 77 Telefax: 24 11 59 12 E-post: amb.oslo@mea.gov.in, hoc@indemb.no, ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for alle varer og utstedes på basis av fastsatte kvoter som gis i begynnelsen av budsjettåret fra 01.04. til 31.03. Varer som ankommer Irak ute...

   01.06.2012