Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Selskapenes årsberetning skal offentliggjøres innen 7 måneder. Derimot er nok mange selskap i praksis sene med å publisere. Register med bet...

   13.03.2018

  • Innsats nr. 2 2012: Ut i verden


   Gjør regjeringen nok for å møte global konkurranse, eller risikerer norske bedrifter å tape i nye vekstmarkeder? I årets andre nummer av Innsats tar vi opp tema internasjonalisering.

   15.10.2013

  • Slik gjør du business i Danmark


   Danskene er kjent for å være “kremmere” og “handelsfolk”, og det er krevende å gjøre forretninger I Danmark. Beskjedenhet, punktlighet og likhet er sentrale aspekter ved den danske levemåten.

   13.02.2013

  • Offentlige anbud: Sats i hele Norden


   Selger du til offentlig sektor i Norge? Med stor sannsynlighet er samme produkt også relevant i Danmark, Finland og Sverige. Vi hjelper deg med å finne nye kunder i naboland.

   05.03.2012

  • Flyfrakt eller ikke flyfrakt?


   Eksportører velger flyfrakt både på grunn av en del opplagte fordeler og fordi flyfrakt kommer bedre ut enn hovedkonkurrenten sjøfrakt. Dette er fokus i den femte og siste artikkelen i serien om inter...

   01.06.2012

  • Flyfrakt – fraktregningen


   Enten du opptatt av nøyaktig kontroll med fraktutgiftene eller fortrinnsvis er interessert i sluttsummen, er det en fordel å vite hvilke kostnadsposter som vanligvis inngår i en flyfraktregning. Dette...

   01.06.2012