Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Angloamerikansk rett


   Teknisk sett bygger angloamerikansk rett (common law) -rettssystemer på “common law”-prinsipper og metoder slik disse forekommer i engelsk rett, selv om det finnes mange avskygninger som skyldes kultu...

   01.06.2012

  • Tekniske krav og dokumentasjon


   Når du CE-merker et produkt må du utarbeide teknisk dokumentasjon og en samsvarserklæring. Hvert enkelt direktiv angir hvilken teknisk dokumentasjon som må utarbeides og oppbevares av produsenten for ...

   10.06.2015

  • Slik går du frem


   Her finner du en trinnvis sjekkliste for CE-merking. 1. Finn ut hvilket direktiv som omhandler ditt produkt Ikke alle produkter skal CE-merkes. CE-direktivene ligger gratis tilgjengelig på nettet. For...

   10.06.2015

  • Opprinnelsesreglene - fremstillingsreglene


   Opprinnelsesreglene angir kriterier for hvordan en vare må produseres for at den skal få status som frihandelsvare. Reglene regulerer om det er tillatt å benytte råvarer/innsatsmaterialer fra tredjela...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - drawback


   Drawback/tollrestitusjon er tilbakebetaling av toll som er betalt for importerte materialer som er benyttet i produksjonen av en vare som eksporteres. I de fleste frihandelsavtaler er det forbud mot b...

   01.06.2012

  • Tolltariff


   Beregning av toll og avgifter ved import til et land, er basert på varens tolltariffnummer. Alle land bruker en tolltariff for å klassifisere en varens tolltariffnummer. I dag har alle WTO land, samt ...

   01.06.2012

  • Merverdiavgift i EU


   Handler du med eller i EU og lurer på hvordan du skal gå frem i momsspørsmål? Vi hjelper din bedrift med moms (MVA) i EU. Prinsippene for moms i EU EUs regelverk om moms er ikke en del av EØS-avtalen....

   11.06.2015

  • Importhavner


   Her nevnes viktige importhavnene i de enkelte land, herunder også innlands- og elvehavner der disse er av betydning for varetransporten. De største havnene i er gjerne vel utstyrt for å håndtere conta...

   01.06.2012

  • Tollflyplasser


   Ikke alle flyplasser, selv store, er tollflyplasser. Dette betyr at du ikke får innfortollet ankommende varer på en flyplass hvor tollvesenet ikke er representert. I verste fall må varene sendes i tra...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Med transportforhold omtales særtrekk ved transporten: Til vedkommende importland Inne i importlandet Når det gjelder transporten til vedkommende land tar vi fortrinnsvis opp: Hvilke transportformer s...

   01.06.2012