Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Angola


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Egypt


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Ghana


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Tugrik = 100 möngö. Valutakode MNT Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Tillatelse fra Sentralbanken til å utføre valuta må gjerne foreligge fø...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse varer, da spesielt forbrukervarer, gjelder spesielle produktkrav. Tett kontakt med importør anbefales. Standarder Mongolia er fullt medlem av International Organizat...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det foreligger særlige tiltak mot Myanmar utstedt av Utenriksdepartementet. Det er dermed forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte el...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Handelsfaktura utstedes på engelsk i minst tre eksemplarer. Foruten vanlig innhold må handelsf...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Disse varet...

   01.06.2012