Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Juridisk system Basert på engelsk, angloamerikansk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leve...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Eventuelle krav vil være spesifisert i hver enkelt kontrakt. Standarder Nord-Korea er fullt med...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter Ingen informasjon om merverdiavgift tilgjengelig. Momsrefusjon på tjenester ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig. Forbud mot import av varer fra Israel. Alle importører må ha en importlisens. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittiden med containerskip fra Oslo til hovedhavn Djibouti er 25-30 dager. Tollflyplasser Djibouti International Airport Importhavner Djibouti

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner ut over at det kreves forsikringsbevis for alle varer med verdi over DF 5000,000 FOB-verdi. Transportmerking Ingen spesielle bestemme...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett, er særlig inspirert av det chilenske rettssystemet. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med kl...

   01.06.2012

  • Adresser


   Djibouti representasjon i Norge: Djibouti har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Brussel: Ambassade de Djibouti, Djiboutis ambassade Ave. F.D. Roosevelt 204 B-1050 Brussel Telefon: +32 23 4...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - egyptisk havn er 15-20 dager. Relativt høye transitt- og håndteringsavgifter i Alexandria sammenliknet med andre Middelhavs-havner. Su...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Krav om at en rekke forbruksvarer må sendes direkte fra opprinnelseslandet til Egypt. Sjekk med importør hvilke varer som omfattes av kravet. Transportforsikring Forsikrings...

   01.06.2012