Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer krever forhåndsinnspeksjon ( Pre-Shipment Inspection). Alle varer med FOB-verdi over 2 000 000 XOF krever forhåndsinnspeksjon, uavhenging om delparti e...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Fra og med mars 2013 gjelder nye krav om sertifisering av nesten alle varer til Nigeria. SGS og Intertek kan utføre slike sertifiseringer innfor rammene for Standards Organisa...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Proformafaktura utstedes som grunnlag for kjøp av utenlandsk valuta, se under importrestriksjoner, i minst 1 orginal og 3...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på belgisk og tyskromersk rett, samt sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid o...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Farmasøytiske varer sk...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Faktura skrives på fransk i 4 eksemplarer. Følgende erklæring bør skrives på fakturaen og unde...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Rwanda er innland. Gods transporteres til Rwanda via Mombassa (Kenya), med jernbane til Kampala (Uganda), og videre til Kigali ved landtransport. En annen mulighet er via...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. Bør skrives på fransk og leveres i to eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se f...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ambassadør for den Sentral- Afrikanske Republikk: Sissel Breie Telefon: 22 24 39 65 E-post: sb@mfa.no

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012