Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Innovasjonslån


   Innovasjonslån kan gis som toppfinansiering til oppstartselskaper i alle bransjer, og kan kombineres med andre av våre finansieringstilbud. 

   22.12.2017

  • Oppstartlån


   Oppstartlån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån. Etter at kommersialiseringsfasen er gjennomfø...

   10.02.2017

  • Har jeg et tydelig budskap?


   Forstår mine kunder hvilket problem jeg løser? Forstår investorene hva prosjektet mitt handler om? Forstår Innovasjon Norge hva prosjektet mitt handler om? Husk at vi bare er mennesker som forsøker så...

   22.06.2016

  • Skalerer forretningsmodellen min?


   Har jeg en skalerbar forretningsmodell? Er forretningsmodellen avhengig av andre, og i tilfelle hvem? Hvilke partnere trenger jeg? Er forretningsmodellen unik? Finnes det en unikhet i verdikjeden som ...

   22.06.2016

  • Er dette riktig tidspunkt for meg?


   Er timingen riktig? Er inngangsbarrierene akseptable eller for høye? Hvor stor er konkurransen og hvem er konkurrentene? Hvordan skiller jeg meg fra dem? Hvordan ser vekstpotensialet og konkurransebil...

   22.06.2016

  • Hvordan når jeg kundene mine?


   Hvordan når jeg kundene dine? Hvilken verdi leverer jeg? Hvordan får jeg flere kunder? Hva slags «traction» har du i markedet? Hvor mange er aktive kunder? Har jeg betalende kunder? Har jeg testkunde?...

   22.06.2016

  • Norsk mat skal gi tyskere smaken på Norge


   Tyskere er nysgjerrige på norsk mat. En undersøkelse* fra Innovasjon Norge viser at 65 prosent av tyskere mener det er gode matopplevelser og lokale spesialiteter å finne på ferien i Norge. Nå skal ma...

   19.01.2018

  • Flytende sol seiler fram


   Ocean Sun AS har utviklet en kostnadseffektiv løsning som gjør det mulig å plassere solcellemoduler på havoverflaten. Teknologien kan løse dagens utfordringer rundt solenergi og plassbegrensninger.

   09.01.2018

  • Norge får første næringsklynge for finansteknologi


   Det er klart etter at sju nye miljøer blir tatt opp i klyngeprogrammet og får status som Arena eller Norwegian Centres of Expertise. Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge står bak klyngeprogrammet...

   16.10.2017