Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized (Commodity Description and Coding) System -HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som beregnes av CIF-verdien. E-sv...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten her. Juridisk system Zimbabwes juridiske system er en blanding mellom angloamerikansk rett, tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bru...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. Eksportør bør påføre en er...

   01.06.2012

  • Adresser


   Albanias representasjon i Norge: Albania har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Republikken Albanias Ambassade Capellavägen 7 S-181 32 Lidingø Sverige Telefon: +46 8 731 09 20 Te...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det er ingen spesielle restriksjoner ved import. Frankrike og Spania er ansvarlige for importkontrollen i Andorra. Forhåndsinspeksjon av varer Det er ingen krav om for...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Landet er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Alle standarder etter nye metodedirektiver krever CE-merking. En nærmere oversikt over nye m...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Andorra er ikke medlem i EU, men har inngått en avtale med EU om tollunion for industrivarer. Hvis norske varer alle...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Solid emballlering anbefales på grunn av til dels ekstreme værforhold, lan...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk, russisk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Varebeskrivelsen bør være nøyaktig...

   01.06.2012